Zonnestroom-systemen

Zonnestroom wordt opgewekt door zonnecellen, die tezamen een zonnepaneel vormen.
Elke zonnecel is opgebouwd uit flinterdunne laagjes halfgeleidend materiaal waartussen, onder invloed van zonlicht, een spanningsverschil ontstaat.
Een standaard paneel heeft een vermogen van circa 150 tot 200 Watt bij volle zon.
Dit vermogen wordt ook wel “piekvermogen” genoemd met als eenheid Watt-piek (Wp).
Het grootste deel van de tijd levert een zonnepaneel minder omdat de zon niet altijd zo sterk schijnt.

Een omvormer zet de stroom uit het paneel om in wisselstroom en levert deze vervolgens aan het elektriciteitsnet.
We spreken dan over een “netgekoppeld” zonnestroomsysteem. Een netgekoppeld zonnepaneel van 100 Wp kan
in Nederland zo’n 80 kWh per jaar zonne-energie leveren. Wordt de opbrengst niet aan het net geleverd maar opgeslagen in bijvoorbeeld een accu,
dan is er sprake van een “autonoom”  zonnestroomsysteem (zgn. off-grid systeem).