Fotovoltaïsche energiesystemen

In fotovoltaïsche zonne – energiesystemen (of PV – systemen) zetten zonnecellen het opgevangen licht rechtstreeks om in elektriciteit (zonnestroom).
Deze fotovoltaïsche omzetting wordt in Nederland “zonnestroom” genoemd.

De naam zonnepanelen of PV panelen komt van het Engelse woord: “Photo – Voltaic" (Grieks photos: Licht en Volt naar de eenheid van electrische spanning).