Instraling

De zonnestraling die op de atmosfeer van de aarde valt bedraagt 1360 Watt per m².
Van deze 1360 Watt per m²  bereikt uiteindelijk 50 tot 1000 Watt per m²  het aardoppervlak.
Een uur volle zon levert dan dus als maat 1000 Wh per m². Anders gezegd: 1 kWh/ m².
Het zonaanbod in Nederland varieert per provincie. In het westen van het land is er meer zonaanbod dan in het oosten.
Daarnaast is de zonnestraling sterk afhankelijk van het weer. De instraling in de zomermaanden is ongeveer zeven keer
zo groot als in de wintermaanden. Op een bewolkte zomerdag kan de instraling van de zon nog altijd ongeveer 300 Watt/ m² bedragen.

Gemiddeld aantal zonuren in Nederland.