Pv paneelvermogen

De capaciteit van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-piek.

Een Watt-piek is gedefinieerd als het elektrisch vermogen dat een zonnecel levert bij standaard test condities (STC):
Een instraling van 1000 W/m² (een stralend blauwe hemel in juni) en een celtemperatuur van 25 graden Celsius.
Onder deze omstandigheden levert een zonnecel van 1 Watt-piek een vermogen van 1 Watt.
Bij een lagere instraling of een hogere temperatuur levert de zonnecel minder vermogen.
Omdat dit vermogen onder normale omstandigheden niet wordt gehaald (de zon komt niet altijd even fel door),
wordt de Watt-piek gehanteerd als vergelijking van opbrengst van zonnepanelen.
In de praktijk ligt het geleverde vermogen van een zonnepaneel op circa 80% van het aantal Watt-piek dat onder laboratoriumomstandigheden wordt opgewekt.