Zonne-energie in Nederland

De hoeveelheid zonne-energie die Nederland per jaar ontvangt, is ongeveer 40 maal zo groot als het totale energieverbruik in Nederland.

De totale zoninstraling in Nederland op een horizontaal vlak bedraagt ca. 1000 kWh per vierkante meter per jaar.
De meest toegepaste technieken, die zonne-energie “actief” omzetten in een bruikbare vorm van energie, zijn:

-  fotovoltaïsche-omzetting, dat wil zeggen het omzetten van zonlicht in elektriciteit. (“zonnestroom”);
-  het omzetten van zonne-energie in warmte (thermische zonne-energie ofwel “zonnewarmte”) met behulp van zonneboilers

Huizen en gebouwen bieden veel mogelijkheden om met zonnestroom geheel of gedeeltelijk in hun eigen elektriciteitsbehoefte te voorzien.
Zo hebben eengezinswoningen voldoende dakoppervlak om evenveel stroom op te wekken als ze in een jaar verbruiken.